Toiminta

Osaston toimitilat sijaitsevat Lohjalla Kauppakatu 8, 3 krs. Jäsenpäivystys on toimitiloissa aina tarvittaessa.    

Sääntömääräiset kokoukset pidetään ajallaan. Muut kokoukset pidetään aina tarpeen vaatiessa.

Osasto järjestää erilaisia koulutus- ja tiedotustilaisuuksia tarpeen mukaan.

Toimintaamme kuuluu myös kulttuuritoiminta ja virkistysmatkat.